גיליון 11 – סימולציות בחינוך לסיעוד: הערכת תוצאי למידה של סטודנטים בהתנסותם הקלינית הראשונה המשולבת עם לימודי סימולציה

זהו תוכן למנויים בלבד
לרכישת מנוי וליצירת קשר