רישום לעמותה ולכנס השנתי ה-20

חברות בעמותה הישראלית למחקר בסיעוד, לשנת הפעילות 2023.

עלות ואופן תשלום

חישוב התשלום בהתאם לפירוט הבא:

  • דמי חברות בעמותה, השתתפות בכנס וגישה לכתב העת "גוף ידע": 250 ₪
  • דמי חברות בעמותה, השתתפות בכנס וגישה לכתב העת "גוף ידע": 100 ₪ עבור סטודנטים לתואר ראשון או פנסיונרים. (יש לצרף בהמשך הרישום לכנס צילום תעודת סטודנט או צילום תעודת אזרח ותיק)
  • דמי חברות בעמותה, השתתפות בכנס וגישה לכתב העת "גוף ידע 180 ₪ עבור:
    • מוסדות שמשלמים במרוכז עבור 5 משתתפים ויותר: 180 ₪ עבור כל משתתף (מותנה בהעברת רשימת המשתתפים לגזבר העמותה לצורך אישור, בדוא״ל: mursijb@gmail.com)
    • סטודנטים לתארים מתקדמים (תואר שני ומעלה, מותנה בצירוף אישור לימודים)
    • השתתפות בכנס בלבד (ללא חברות בעמותה או גישה לכתב העת "גוף ידע")

את הרישום יש לבצע בקישור זה