רישום לעמותה ולכנס השנתי ה-20

חברות בעמותה הישראלית למחקר בסיעוד, לשנת הפעילות 2023.

עלות ואופן תשלום

חישוב התשלום בהתאם לפירוט הבא:
• דמי חברות בעמותה, השתתפות בכנס וגישה לכתב העת "גוף ידע": 250 ₪
• עבור סטודנטים לתואר ראשון או פנסיונרים: 100 ₪ (יש לצרף בהמשך הרישום לכנס צילום תעודת סטודנט או צילום תעודת אזרח ותיק)
• עבור סטודנטים לתארים מתקדמים: 180 ₪ (יש לצרף בהמשך הרישום לכנס צילום תואר ראשון)
• מוסדות שמשלמים במרוכז עבור 5 משתתפים ויותר: 150 ₪ עבור כל משתתף

את התשלום יש להעביר באפליקציית Bit למספר: 050-4065214, לציין את מטרת התשלום "עבור כנס מחקר בסיעוד" ושם מלא. לצורת תשלום אחרת נא לשלוח הודעה למספר טלפון זה.