מלגות

קול קורא להגשת בקשות למלגה למחקר בסיעוד

השנה יוענקו שתי מלגות מטעם העמותה, על סך ₪3000 כל אחת

אנו מתכבדים להזמין את חברות וחברי העמותה להגיש הצעות מחקר.

אחים/אחיות שאינם חברי העמותה, מוזמנים להירשם לעמותה, לשלם דמי חברות ואז יהיו זכאים להגיש בקשה למלגה.

הזוכים יגישו את תוצאות המחקר בתקציר לכנס השנתי של העמותה ויתחייבו לכתוב מאמר ממחקרם ל"גוף ידע" כתב העת של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד.

המאמר ייכתב בהתאם לכללים של כתיבת מאמר אקדמי המוגש לעיתון מקצועי, ויעבור הערכת מומחים כמקובל.

אי עמידה בתנאים הנ"ל תחייב החזרת כספי המלגה לעמותה.

אין אנו מתחייבים לקבל את התקציר או המאמר להצגה או פרסום.

הגשת הבקשה

את ההצעות ניתן להגיש לוועדת המלגות של העמותה לידי ד"ר יפה עין-גל במייל: yaffaeg@walla.co.il עד חודשיים לפני קיום הכנס

אנו נעניק מחצית מסכום המלגה עם הזכייה, בכנס השנתי של העמותה, ואת המחצית השנייה לאחר חצי שנה ובכפוף לדו"ח התקדמות המחקר.

הבקשה תכלול

 1. תקציר מובנה (עד 2 עמודים) הכולל:
  א. מטרות המחקר, השערות, רקע תיאורטי קצר ורלבנטי (כולל הפניה לספרות).
  ב. השיטה - סוג המחקר, האוכלוסייה הדגימה, כלי המחקר, תהליך איסוף הנתונים, תהליך ניתוח הנתונים.
  ג. חשיבות המחקר לסיעוד/ למדע.
  ד. רשימת ספרות.
 2. קורות חיים של מגישת הבקשה ונתונים אודות החוקרת (מילוי דף מצ"ב).
 3. אישור המוסד לביצוע המחקר או אישורים אחרים נדרשים (ועדת הלסינקי וכדומה).
 4. פירוט תקציב המחקר.

רק בקשות שיכילו את כל הנדרש יטופלו.

שימו לב