מרכזות מחקר

רמב"ם

יעל אילון

y_eilon@rambam.health.gov.il

וולפסון

שושי פרידמן

shosip@wolfson.health.gov.il

אסף הרופא

ד"ר מיכל רסין

rasinm@asaf.health.gov.il

תל השומר

ד"ר חנה קרצמן

hanakert@sheba.health.gov.il

איכילוב

ד"ר חיה באליק

chayab@tlvmc.gob

סורוקה

ד"ר יגאל פלכט

IgalPl@clalit.org.il

הדסה

ד"ר אורלי תורן

torly@hadassah.org.il

מיכל ליפשיץ

mical@hadassah.org.il

רייזמן אלה

drai310@hadassah.org.il

יוליה לרמן

oryu@hadassah.org.il

ג'ולי בנבנישתי

julie@hadassah.org.il

גל ספיר

gals@hadassah.org.il

מאיר

מרינה לאוננקו

leonenko@clalit.org.il

זיו

ציפי אברהם

zipi.a@ziv.health.gov.il

בלינסון

ד"ר איליה קגן

kaganily@post.tau.ac.il

קפלן

ירדנה קול

yardenako@clalit.org.il

שערי צדק

אהובה ספיץ

ahuvaed@yahoo.com

ברזילי

יוסי בלייר

blaer@barzi.health.gov.il

לניאדו

גליל מערבי נהריה

נסרא אדלבי

Nasra612@hotmail.com