Home Form Registration

  רישום לכנס השנתי ה-19 ולעמותה

  עלות ואופן תשלום

  חישוב התשלום בהתאם לפירוט הבא:
  • דמי חברות בעמותה, השתתפות בכנס וגישה לכתב העת "גוף ידע": 250 ₪
  • עבור סטודנטים לתואר ראשון או פנסיונרים: 100 ₪ (יש לצרף בהמשך הרישום לכנס צילום תעודת סטודנט או צילום תעודת אזרח ותיק)
  • עבור סטודנטים לתארים מתקדמים: 180 ₪ (יש לצרף בהמשך הרישום לכנס צילום תואר ראשון)
  • מוסדות שמשלמים במרוכז עבור 5 משתתפים ויותר: 150 ₪ עבור כל משתתף

  את התשלום יש להעביר באפליקציית Bit למספר: 050-4065214, לציין את מטרת התשלום "עבור כנס מחקר בסיעוד" ושם מלא. לצורת תשלום אחרת נא לשלוח הודעה למספר טלפון זה.

  האם את/ה עובד/ת מדינה

  לסטודנטים: אנא צרפו צילום תעודת סטודנט

  אופן הרישום לכנס