אודות העמותה

העמותה הישראלית למחקר בסיעוד החלה את דרכה בשנת 2002 על ידי קבוצה של אחיות חוקרות ושוחרות מחקר, אשר הרגישו צורך בביסוס המחקר בסיעוד בארץ. העמותה נוסדה ביוזמת ד"ר אילנה מרגלית, מנהלת ביה"ס האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי רבין, שירותי בריאות כללית, והגוף המייסד כלל את פרופ' מלי אהרנפלד, גב' גלית בר מור, פרופ' חיה גרינברגר, פרופ' פרדה דקייזר-גנץ, גב' מירי פיש, ד"ר חנה קרצמן, גב' חנה שצמן וד"ר אורלי תורן.

כמו בכל מהלך שיש בו משום יצירת "יש מאין" הרתמות חברות הועד המייסד היתה טוטאלית ולעיתים אף עירבה בני משפחה אשר שמחו לתרום מכישוריהם. כך למשל איירה גב' חנה שצמן את הלוגו של העמותה, אשר משמש עד היום. ייסוד העמותה יירשם בהיסטוריה של התפתחות המחקר בסיעוד בארץ כמהלך חשוב, אשר מינף את מקומו של המחקר כחלק בלתי ניפרד מתפקיד האחות המוסמכת בישראל. זאת לאחר שנים רבות בהן התבסס המחקר בסיעוד בעיקר במוסדות האקדמיים, כחלק מלימודים לתארים מתקדמים של אחיות. ייסוד העמותה מקורו בחסר שהיה בסיעוד בארץ במספר מישורים: העדר נגישות של מחקר בסיעוד בעברית, מיעוט הזדמנויות להחלפת דעות בין אחיות חוקרות, מיעוט הזדמנויות לשיתופי פעולה בין חוקרות ולביקורת הדדית בונה, חסר במשאבים למחקר, העדר הכרה במחקר כחלק מתפקיד האחות והכרה במעמדה של האחות החוקרת בקרב עמיתיה מתוך המקצוע וממקצועות אחרים. ועל כן בתקופת ההקמה העסיקו את חברות העמותה נושאים רבים וביניהם זיהוי קדימויות למחקר בסיעוד בישראל, שיטות מחקר תקפות בסיעוד, איסוף כלי מדידה קיימים, פיתוח כלי מדידה בסיעוד, במה לחוקרים צעירים, אתיקה במחקר, פרסום מחקר בעברית, ביסוס מעמד הסיעוד כחוקרים עצמאיים בפני החוק והקמת תשתית כלכלית למלגות לאחיות חוקרות.

מטרות העמותה