הכנס ה-19 של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד
התקיים ביום שני, כ' בחשוון, תשפ"ג, 14 בנובמבר 2022
במרכז פלסנשטיין למחקר, מרכז רבין, בי״ח בילינסון

תוכנית הכנס

(קישור לקובץ המפורט | תוצרים והרצאות מהכנס)
 מליאה א
יו״ר המליאה: אבישר אירית, RN ,BA ,LLB ,MHA

9:30 – 9:00 – ברכות ודברי פתיחה
גולדברג שושי, RN ,PhD, אחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד, משרד הבריאות
צימרמן פטריסיה, RN ,MA, אחות ראשית וראש אגף סיעוד בתי חולים, שירותי בריאות כללית
רוטמן ערן, MD, סגן מנהל מרכז רפואי רבין, מנהל קמפוס בילינסון
זטלנד ריקי, RN ,MA, מנהלת שירותי הסיעוד מרכז רפואי רבין
לייבוביץ-נשיא איריס, RN ,PhD, יו״ר הועדה המדעית של הכנס, מנהלת ביה"ס האקדמי לסיעוד ברזילי

 9:30 – 9:50 – ניהול רגשות בבריאות וחולי – בשגרה ובחירום
יצחקי מיכל, RN, PhD, ראש תכנית המוסמך, החוג לסיעוד, בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

 9:50 – 10:10 – תקווה ואמונה ככלי עבודה יעילים לצוות הסיעודי
אבישר אירית, RN ,BA ,LLB ,MHA, יו"ר האגודה הישראלית לסיעוד קנאביס רפואי, יו"ר הוועדה המארגנת של הכנס ה-19, חברת הוועד המנהל של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

 10:10 – 10:30 – אתגרי המחקר הקליני במחלות נדירות: דרכים לליבו של המטופל 
רשף אבנר, MD, מנהל המרכז לאלרגיה, אימונולוגיה ואנגיואדמה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי ע"ש ברזילי – אשקלון

 10:30 – 10:40 – אינטרפרונים לטיפול בפוליציטמיה ורה 
סגל נאור רות, MSc ,BSc, מנהלת רפואית בחברת גד מדיקל

 10:40 – 11:00 – הפסקה 

 11:00 – 13:00 – מושבים מקבילים 

 13:00 – 13:45 – הפסקת צהרים, תצוגת פוסטרים
יו״ר ועדת שיפוט פוסטרים: פרקש מירי, RN ,MA 

הצבעה לפוסטר בחירת הקהל עד השעה 13:00

 מליאה ב
יו״ר המליאה ויו״ר הוועדה המדעית: לייבוביץ-נשיא איריס, RN ,PhD 

13:45 – 14:15  – מערכת בריאות ידידותית לאנשים זקנים: נחיצות ודרכי פעולה
זיסברג אנה
, RN ,PhD ,FAAN, פרופ', ראש תכנית הדוקטורט, החוג לסיעוד על שם שריל ספנסר, הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה

 14:15 – 14:25 – חיטוי ידיים בעידן הקורונה 
אליצור מאירה, PhD, מנהלת מדעית מנהל הרפואה, טבע

 14:25 – 14:35 – דגשים לנוהל מניעת זיהומים בצנתרים – איפה זה פוגש אותנו?
לוי רחלי, MSc, מנהלת מדעית, EMEA חטיבה רפואית, 3M

 14:35 – 14:45 – הכרזה על זוכי פוסטרים מצטיינים – בחירת השופטים: מקומות 1, 2 ו-3, ופוסטר נבחר הקהל 
פרקש מירי, RN ,MA, יו״ר ועדת שיפוט פוסטרים

 14:45 – 14:50 – הכרזה על זוכי תקציבי המחקר לשנת 2022-23 
גרינברג קרן, RN ,PhD, מזכירת העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

 14:50 – 14:55 – הכרזה על זוכי מלגה על שם רחלה פריבס 
כהן אודיה, RN ,PhD, ראשת המחלקה לסיעוד, אוניברסיטת בן גוריון

 14:55 – 15:15 – הענקת תעודות הוקרה למקימות העמותה הישראלית למחקר בסיעוד, בציון 20 שנה להקמת העמותה 
גרינברג קרן, RN ,PhD, מזכירת העמותה הישראלית למחקר בסיעוד
ליבשיץ-ריבן אילנה, RN ,PhD, יו"ר העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

 15:15 – 15:20 – הצגת המאזן השנתי של העמותה 
ג׳בארה מורסי, RN ,MPH, גזבר העמותה; מרכז תחום מחקר מרכז רפואי רבין קמפוס בילינסון

 15:20 – 15:30 – דברי סיכום, הוקרת תודה, הודעה על הכנס הבא 
ליבשיץ-ריבן אילנה, RN ,PhD, יו"ר העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

להורדת התוכנייה המפורטת