Home קול קורא כנס המחקר השנתי ה-16 של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד 04/12/2019
קול קורא - 15 ביולי 2019

כנס המחקר השנתי ה-16 של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד 04/12/2019

קול קורא להשתתפות ולהצגת עבודות מחקר ועבודות מבוססות ראיות (E.B.N)

כנס המחקר השנתי ה-16 של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד בשיתוף סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי, יתקיים ב 04/12/2019