גוף ידע - תקצירי גיליונות - נובמבר 6, 2023

גיליון 23 של כתב העת גוף ידע – תקצירים