תקצירי גיליונות - אוגוסט 1, 2016

גיליון 14 של כתב העת גוף ידע – תקצירים